Camping Lipno Modřín
 

PROVOZNI ŘÁD

 • Provozní doba recepce 8-20 hod (není-li uvedeno jinak).
 • Uhradou ubytování návštěvníci souhlasís provozním řádem Camping Lipno Modřín
 • Každý návštěvník je povinen se při příjezdu nahlásit na recepci.
 • Ubytováni se hradí na začátku pobytu, v případě prodloužení při posledním předem zaplaceném dni.
 • Úhrada za pobyt se vrací pouze ve výjimečných případech - úraz, vážná nemoc,...
 • Od 23 hod. je povinen každý návštěvník kempu dodržovat noční klid.
 • Je zakázáno volné pobíhání a koupaní psů v areálu kempu.
 • Přidělené účastnické číslo musí být vystaveno na viditelném místě
  (auto, karavan, stan), při odjezdu je nutno vrátit na recepci.
 • Zákaz volného zakládání ohnišť a rozdělávání ohně, možnost
  pouze na vyhrazených místech (viz mapa kempu).
 • Zákaz používání veškeré pyrotechniky v areálu kempu.
 • V případě kontroly je návštěvník povinen na požádání předložit
  řádný doklad o pobytu, který obdržel na recepci.
 • Návštěvníci berou na vědomí, že v kempu mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz,  www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti
 • Návštěvníci kempu jsou povinni dodržovat pravidla provozního řádu.
 • Při hrubém, nebo opakovaném porušení provozního řádu jsou pracovníci kempu oprávněni hosta vykázat, bez nároku na vrácení již uhrazeného ubytování.

V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Partneři